Makaleler

FORTİNET SECURİTY FABRİC NEDİR?

FORTİNET SECURİTY FABRİC NEDİR?

Resim 1: Fortinet Security Fabric Yapısı

Security Fabric, FortiOS’dan gücünü alan endüstrideki performanslı siber güvenlik platformlarından birisidir. Zengin açık ekosistemi sayesinde dijital saldırı döngülerini, yollarını ve yüzeylerini tespit edilmesi konusunda yardımcı olur. Security Fabric bir ürün değil, ürünlerin ve hizmetlerin birleşimidir. Üç ana özellik üzerine kurulmuştur. Bunlar;

  • Yaygın portföy: Yaygın portföy sayesinde tehditlerin tespit edilmesi ve dijital saldırı yüzeyleri üzerine ilke zorlaması uygulanarak bertaraf edilmesini sağlar. Ağdaki tüm cihazların ve ortamların güvenliğini kapsamaktadır. (Bulut ortamları, uç noktalar, kullanıcılar ve benzeri gibi.). Böylelikle sisteminizdeki riskleri düşürebilir ve dijital saldırı yüzeyinizi kontrol edebilirsiniz.
  • Bütünleşik: Entegre edilen ve birleştirilen güvenlik, operasyonlar ve diğer teknolojiler, konumlar ve dağıtımlar üzerine tam bir görünürlük sağlar. Sanal veya fiziki çözümler farketmeksizin tüm çözümlerin güvenlik katmanını kalınlaştırır. Bu sayede güvenlik açıklarını kapatıp sistem üzerindeki karmaşıklığı azaltabilirsiniz.
  • Otomasyon: İçeriğe duyarlı ve güvenlik duruşu olan bulut tabanlı gelişmiş yapay zekası sayesinde kullanıcıdan uygulamaya olan etkileşimlerde neredeyse gerçek zamanlı koordineli bir koruma sağlar.

Fortinet Security Fabric’in Temel Yapı Taşları

Resim 2: Fortinet Security Fabric Temel Yapı Taşları

  • Güvenlik Bazlı Ağ yapılandırması: Güvenlik bazlı ağ yapılandırması sayesinde ağınızı ve güvenliğinizi tek bir entegre sistem ile koruyarak dijital ortamdaki yeniliğinizi geliştirebilirsiniz.
  • Sıfır Güvenceli Erişim: Sıfır güven yaklaşımı sayesinde ağ ortamında “kim? Ne? ve ne yapmakta?” sorularını cevaplayabilmekteyiz.
  • Uyumlu Bulut: Bulut bazlı koruma sayesinde birçok bulut çevresinde otomatik sınıflandırma yapılabilmekte. Uyumlu bulut güvenliği sayesinde kaynak kullanımını, dinamik yük dengelemesini ve kullanıcı deneyiminin görünümü konularında efektif bir görünürlük sağlar.
  • Fortinet Fabric Yönetim Merkezi: Yönetim merkezi, Fabric analizlerini kullanarak sizlere merkezileştirilmiş bir yönetim, ağ otomasyonu ve organizasyonunu sağlar. Birleştirilmiş konsol ile sisteminizdeki riskleri düşürebilmektesiniz.
  • FortiGuard Güvenlik Servisleri: FortiGuard güvenlik hizmetleri, ağlar, içerik, kullanıcılar, cihazlar, erişim ve uygulamalar için kapsamlı, gelişmiş bir güvenlik sağlar. FortiGuard hizmetleri, küresel olarak dağıtılan 5,6 milyondan fazla sensörden gelen tehdit verilerini sürekli analiz ederek neredeyse gerçek zamanlı koruma sağlar. Gelişmiş yapay zeka ile anormallikleri ve şüpheli kalıpları tanımlamanın yanı sıra Fabric'e otomatik olarak dağıtılan yeni korumalar oluşturmak için kullanılır. Saldırı yaşam döngüsü boyunca zamanında ve koordineli koruma sağlar.
  • Açık Ekosistem: Fabric yapısı, organizasyonlara stabil bir entegrasyon sağlar. Bu şekilde ekosisteminizdeki açıkları minimize ederken güvenlik yapınızın güvenliğini artırabilmektesiniz. Tüm bunlar, tek bir konsol üzerinden yapılabilmektedir.

Hazırlayan: Mihail Frolov

Kapak Tasarımı: Mutfak Yapım