SOME DANIŞMANLIĞI

SOME DANIŞMANLIĞI

Kuruluşlar, gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internet kullanımı ile birlikte güçlü bir silah haline gelen siber saldırılara karşı çeşitli kaynaklardan gelen risk ve tehditlerle karşı karşıyadır. Siber tehdit unsurları bir kuruluşa finansal olarak kayıp yaşatabilir ve kuruluşun itibarına zarar verebilirler.

Siber saldırganlar, şirketin sahip olduğu her türlü zafiyeti kullanmak ve kurumlara, kişilere saldırmak için tetikte beklemektedir. Şirketler, kendi kaynaklarının ve bulundurdukları verilerin güvenliğinin sağlanmasında sorumlu olan taraftır. Siber tehditlere karşı etkili bir şekilde hareket etmek, tehditlere karşı korunmak için uygun güvenliği profesyonel şekilde sağlanması kuruluşların önceliği olmalıdır.

Siber Olaylara Müdahale Ekibi olarak tanımlanan SOME ekipleri, siber olaylara karşı önlem alınması ve müdahale edilmesi gibi hizmetleri sunmaktadır. SOME, siber saldırıların öncesinde önlem alarak kurum ve kuruluşlarda oluşabilecek hasarı minimuma çekmek, saldırıyı engellemek ve saldırı sırasında müdahale ederek kurumları modern dünyanın tehditlerine karşı korumayı hedefleyen bir yapılanmadır.

Kurumların altyapılarına karşı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırıları engelleme ve olası zararları azaltma çalışmaları kapsamında;

- Bir kuruma yapılabilecek siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almakla,
- Bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı, olay kayıt sistemlerini ve alarm sistemlerini kurma,
- Güvenlik farkındalığı eğitimleri sunma,
- Güncel atak tehditleri ve bunların süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olmakla,
- Kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak yükümlüdürler.

Sunduğumuz danışmanlık hizmeti kapsamında kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duydukları konularda destek vererek müşterilerimizin güvenliğinin ve memnuniyetinin sağlanmasını amaçlamaktayız.

ELFA