KABLOLU AĞ ÇÖZÜMLERİ

KABLOLU AĞ ÇÖZÜMLERİ

Kablolu Ağ Çözümleri işletmenizde ağınızın en temel yapısını oluşturmaktadır. İşletmenizde ağ üzerinden haberleşmelerin birçoğu kablolu ağ üzerinden sağlanmaktadır. Teknolojik sistemler en uzun süre kullanılan ve kurulumu tamamlandıktan sonra değiştirilmesi oldukça zor ve masraflı olan bir sistemdir. Ağ (Netwok) sistemlerinin hızlı ve problemsiz çalışabilmesi için, kablolama altyapısının sağlıklı kurulmuş olması gereklidir. Network Ağ sistemlerinin verimli çalışması için yapısal kablolama çözümlerinin doğru planlanıp eksiksiz bir şekilde yapılması önemli bir unsurdur. Uzun süreli kullanım için başvurulan yapısal kablolama, doğru malzeme kullanımı ile gelişen ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde olmalıdır.

Ağ sistemlerinin kesintisiz sağlanması ve problemlerin daha hızlı çözülmesi için yapısal kablolama doğru planlanmalı ve plana göre uygulanmalıdır. Yapısal kablolama ağ sistemlerinde uzun süreli olarak kullanılan sistem elemanıdır. Doğru tasarım ve uygulama ile yıllarca kullanılacak kablolama sistemleri ve genişlemelere uygun altyapı çözümleri sunuyoruz. En iyi markalar ile yapılan iş ortaklıkları sayesinde son teknoloji cihazlar kullanılarak, şirketinizin ihtiyaç duyacağı ağ topoloji tasarımı, gerekli kablolama alt yapısının kurulması, cihazların tedariki ve sonlandırılması, alt yapının yönetimi, erişim ve bilgi güvenliğinin sağlanması konularında çözümler sunmaktayız.

Neden Kablolu Ağ

- Performans kaybı olmaması
- Teknolojinin vaat ettiği maksimum hızın kullanılması mümkündür.
- Yapısal Kablolama üzerinden kaynaklanabilecek arızalar kısa sürede tespit edilip giderilebilir.
- Yapısal Kablolama; büyük miktarlardaki bilginin, ses, veri ve görüntü şeklinde iletim ve paylaşımını sağlar

Kablolu Ağ Yapılandırılmasında Yapılan Çalışmalar

- Bina içi yerel alan ağlarının keşif, projelendirme,
- Switch ve Router çözümleri ile Gigabit ethernet uygulamaları
- Kablo test ölçümleri, yapılandırma analizleri, paket analizi, sniffing, ağ güvenliği gibi her türlü network problemlerinin giderilmesi
- High Availability(Yedekli cihaz) yapısının gerekliliği ve hangi durumlarda kullanılması gerektiği
- Ağların uygun teknolojilerini seçilerek planlanması
- Kurumun ihtiyaç analizine göre WAN kurulumlarının oluşturulması. Data, ses, video gibi farklı trafiklerin optimizasyon ve QoS yapılandırmaları
- WAN sisteminin, Internet firewall veya UTM cihazlar ile entegrasyonu. WAN üzerinden kullanılacak olan uygulamalara göre uygun Internet güvenliğinin sağlanması
- Kurulan sistemlerin Bakım ve Onarım Hizmetlerinin verilmesi.

ELFA