KABLOSUZ AĞ ÇÖZÜMLERİ

KABLOSUZ AĞ ÇÖZÜMLERİ

Günümüzde internet erişimine gereksinim duyan cihaz sayısındaki hızlı artış beraberinde erişim teknolojilerine olan ihtiyacı da arttırmıştır. Özellikle yeni cihazların çoğunda kablosuz ağın ana erişim yöntemi olarak kullanılması kablosuz ağ teknolojilerine olan yatırımın artmasını, dolayısı ile kablosuz ağ teknolojilerinin hızla gelişmesini sağlamıştır.

Mobil çalışma ihtiyacının artması ve kablolu bağlantıların bu ihtiyacı karşılamamasıyla birlikte kablosuz çözümler gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Günümüzde çoklukla kablolu iletişim ortamlarını kullanan sistemler kurulmakla beraber; uygulama çekmeyi zorlaştıran yapısı ve mobilite ihtiyacı vb. durumlarda kablosuz çözümlere gidilmektedir. Kablosuz yapılandırma günümüz network iletişiminde güvenliğin en zayıf halkalarından birini oluşturmaktadır. Gittikçe daha baskın bir yapıya sahip olan kablosuz ağın kurulumu daha tasarım aşamasından itibaren belirli bir uzmanlık gerektirmektedir.

IEEE 802.11 protokolüne göre 300 Mb'e kadar kapasite ile çalışan wireless; sistemin taşınabilirliği, kullanıcıya sağladığı 'her yerde olabilme' özgürlüğü gibi üstün yanlarının yanında yakın gelecekte kapasitesinin de artması ile kablolu sistem için bugün olduğundan daha ciddi bir alternatif haline gelebilecektir. Kablosuz ağ üzerinden veri iletiminin gerçekleştiği çoklu iletim ortamlarında hizmetlerin sürekliliği ve sağlıklı olarak çalışması için önem taşımaktadır.

Elfa ihtiyaçlarınıza yönelik kablosuz ağ güvenliğinizi sağlamak için gerekli uygulama ve ekipmanların temin ve yapılandırması için çözüm üretmektedir. Elfa net Kablosuz ağ yapılandırması ve güvenliğin sağlanması konusunun uzmanı teknoloji sağlayıcılar ile hem ofis içi hem de kapalı depo alanlarında başarı ile uygulanmaktadır.

Şirketimiz, uzman mühendis kadrosu ve bu alanda sahip olduğu tecrübesi ile sizlere ihtiyacınız olan son teknoloji kablosuz ağ çözümlerini sunarak müşterilerinin öncelikli tercihi olmayı hedeflemektedir.

Neden Kablosuz Ağ

- Maliyet, envanter kısıtlığı gibi gereksinimlerin olmaması
- Kablosuz cihazların fazla kullanıldığı yerlerde mobilite ihtiyacı duyulması
- Kablolu erişimin sağlanamadığı noktalarda kablosuz ağ tercih edilmektedir.

Kablosuz Ağ’ a Geçilirken Yapılması Gerekenler

- Ağ alanı ve güvenliğinin projelendirilmesi
- Kullanılacak cihazların kapasitesi ve ölçümü
- Optimal performans verebilen yayın alanlarının hesaplanması
- Uygun zamanda kurulum ve montajı
- Bağlantı problemi, alan yetersizliği gibi durumların tespit edilip çözümlemesi.

ELFA