DANIŞMANLIK

KVKK HİZMETİ

KVKK HİZMETİ

Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle kurumların müşterileri, çalışanları, iç ve dış paydaşlarına ait kişisel verilerin işlenmesi sınırları belirlenmiş ölçüde, uluslararası standartlara tabi olacak şekilde düzenlenmiştir.
İncele +
VERİ MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

VERİ MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

Veri merkezi (data center), bir kuruluşun iş süreçlerini ve ekipmanlarını merkezi hale getiren, verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılmasına olanak sağlayan bilgisayar ve ağ donanımlarının bulunduğu merkezdir.
İncele +
SOME DANIŞMANLIĞI

SOME DANIŞMANLIĞI

Kuruluşlar, gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internet kullanımı ile birlikte güçlü bir silah haline gelen siber saldırılara karşı çeşitli kaynaklardan gelen risk ve tehditlerle karşı karşıyadır.
İncele +
ISO 27001 DANIŞMANLIĞI

ISO 27001 DANIŞMANLIĞI

Bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin sağlanması Bilgi Güvenliğinin ana unsurudur. Bilgi güvenliğini sağlamak, teknolojik çözümlerle birlikte sağlam bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması ile mümkün olabilmektedir.
İncele +